آیا شما وسواس دارید؟
نویسنده: دکتر حمیدرضا شاهپوری
1- اگر افکار تکرارشونده اى دارید قدرت مقاومت در برابرشان و یا کنترل آنها را ندارید.
2- اگر احساس میکنید مجبورید اعمال خاصى را به صورت کلیشه اى و تکرارى انجام دهید.
3- اگر از بى احترامى کردن به مقدسات (خارج از اراده و کنترل خود) نگرانید.
4- اگر نگرانید به شخصى علیرغم میل باطنى خود توهین کنید.

آیا شما وسواس دارید؟

 

1- اگر افکار تکرارشونده اى دارید قدرت مقاومت در برابرشان و یا کنترل آنها را ندارید.        

2- اگر احساس میکنید مجبورید اعمال خاصى را به صورت کلیشه اى و تکرارى انجام دهید.                         

3- اگر از بى احترامى کردن به مقدسات (خارج از اراده و کنترل خود) نگرانید.                         

4- اگر نگرانید به شخصى علیرغم میل باطنى خود توهین کنید.                                                                      

5- اگر افکار جنسى تکرار شونده ،تصاویر ذهنى وتکانه هاى جنسى مزاحمى دارید که از آنها عذاب می برید.                   

6- اگر از ارتکاب خارج از اراده به رفتارهاى ناشایست و گناهان جنسى نگرانید.                                                

7- اگر افکار تکرار شونده در باب هم جنس گرایى و ... (خارج از اراده و کنترل خود) دارید.                                

8- اگر فکر می کنید مجبورید خود یا دیگران را بیازارید.

9- اگر از کثیفى ، میکرب یا بیمارى خاصى مثل سرطان بیش از حد و بى دلیل نگرانید و دایم به  آنها فکر می کنید.            

10- اگر ترس بیش از حد و بى دلیل نسبت به نسبت به ابتلا به بیماریهاى عفونى مثل ایدز وهپاتیت دارید.                  

11- اگر نسبت به نجاست و طهارت بیش از حد حساس هستید و مکرر دست هایتان را می شویید.                                 

12- اگر به قفل بودن در یا بسته بودن شیر گاز حساسید و یا کلا" وقت زیادى را صرف چک کردن وسایل خود می کنید.           

13- اگر در نماز و عبادت زیاد شک می کنید

14- اگر هر روز وقت زیادى را به بررسى اینکه آیا به خود یا دیگران آسیبى وارد شده است صرف می کنید.                 

15- اگر در دور ریختن اشیاء بى اهمیت و بى استفاده مشکل دارید و مجبورید آنها را نگه دارید.                   

16- اگر در مرتب کردن محیط زندگى و وسایل شخصی تان بیش از حد حساسید.                                 

17- اگر در تصمیم گیرى و انتخاب، بیش از حد دو دل می شوید در حالى که دیگران برای همان نوع مسائل راحت تصمیم می گیرند.                  

18- اگر در پایان کار شک می کنید که آن را درست انجام داده اید یا نه.                                                            

19- اگر احساس مسئولیت شما در قبال کارى که انجام می دهید بیش از حد و غیر منطقى است و یا شما را آزار می دهد.

20- اگر معمولاً در انجام فعالیت هاى معمول زندگى بیش از حد نیاز به زمان احتیاج دارید.

احتمالاً شما با اختلال وسواس دست به گریبانید.

***

دکتر حمیدرضا شاهپوری

* متخصص روانپزشکی

hshahpouri@yahoo.com

تاریخ ثبت مقاله در سایت: تیرماه 1391

تعداد بازدید ( 579 )
ارسال نظر
( نمایش داده نمی شود )  
Captcha