موضوعات مرتبط با کلمه‌ی [ میدان‌نقش‌جهان ]

میدان تیان آن من (بزرگترین میدان جهان) کشور: چین

ایران ایرانی‌ها - میدان تیان آن من (بزرگترین میدان جهان)

میدان تیان‌آن‌من در مرکز شهر پکن پایتخت جمهوری خلق چین واقع‌شده است. این میدان با 440 هزار مترمربع وسعت بزرگ‌ترین میدان جهان است. میدان تیان‌آن‌من مانند میدان سرخ مسکو و میدان نقش‌جهان اصفهان (میدان امام) مستطیل شکل است و در هر ضلع آن یکی از عناصر اصلی حاکمیت قبلی و فعلی چین قرار دارند: