موضوعات مرتبط با کلمه‌ی [ آواز ]

غلامحسین بنان نوری غلامحسین بنان

ایران ایرانی‌ها -

غلامحسین بنان* نوری، در خانواده ای اشرافی و اهل فرهنگ به دنیا آمد. پدرش کریم خان بنان الدوله نوری فرزند میرزا فضل الله خان مستوفی نوری، خطاط، اهل موسیقی و صاحب صدایی خوش بود. مادرش، دختر شاهزاده محمدتقی رکنی معروف به رکن الدله (برادر ناصرالدین شاه یا پسر محمدشاه قاجار)، پیانو می نواخت و خاله اش نوازنده ی نی بود.


قمرالملوک وزیری قمر

ایران ایرانی‌ها -

قمرخانم سیدحسین خان (نام شناسنامه ای او)، در سال 1284 خورشیدی (یک سال پیش از صدور فرمان مشروطیت) در تاکستان قزوین، در خانواده ای مذهبی از طبقه متوسط زاده شد. در ۱۸ ماهگی، مادرش "طوبی" را بر اثر بیماری حصبه از دست داد و چون پدرش، "سیدحسن" نیز چهارماه پیش از تولد وی درگذشته بود، تحت سرپرستی مادربزرگش قرار گرفت.