موضوعات مرتبط با کلمه‌ی [ زنجان ]

گنبد سلطانیه استان: زنجان

ایران ایرانی‌ها - گنبد سلطانیه

گنبد سلطانیه در عهد ایلخانی به دستور سلطان‌محمد خدابنده، هشتمین پادشاه دوره‌ی ایلخانی ساخته‌شده است. سلطانیه بعد از مراغه و تبریز سومین پایتخت دوره‌ی ایلخانی بوده است. گنبد سلطانیه ازنظر ارتفاع بعد از کلیسای سانتا ماریای ایتالیا و مسجد ایاصوفیه ترکیه سومین گنبد جهان است.


غار کتله خور استان: زنجان

ایران ایرانی‌ها - غار کتله خور

راساس نقشه های زمین شناسی، غار کتله خور در دل کوه ساقیزلو به وجود آمده و احتمالاً 30 میلیون سال قدمت دارد. ورودی غار به صورت طاق مثلثی شکل به قطر 70 سانتی متر بوده و در ابتدا راه ورودی غار همین ورودی کوچک بوده است که اکنون نیز آن را بصورت نمادین حفظ کرده اند. این دهانه تا سال 1372 به همان شکل طبیعی موجود بود که در این سال توسط استانداری زنجان تعریض و بازگشایی گردید. در کاوش های اولیه که توسط استانداری انجام شده در حدود 15 متر اولیه به سمت چپ جدا می شده که به دهلیز سمت چپ غار وصل می گردیده و هم اکنون از این دهلیز که راهی جداگانه برای آن به بیرون باز کرده اند جهت سالن انتظار استفاده می شود.