موضوعات مرتبط با کلمه‌ی [ ادبیات ]

محمدصادق چوبین صادق چوبک

ایران ایرانی‌ها -

محمدصادق چوبین، مشهور به صادق چوبک از نام‌آوران ایرانی در حوزۀ ادبیات داستانی است. تنگسیر، سنگ صبور، انتری که لوطی‌اش مرده بود، خیمه‌شب‌بازی و ... از آثار اوست. صادق چوبک به سال 1295 خورشیدی در بوشهر به دنیا آمد.


جلال آل‌احمد

ایران ایرانی‌ها -

سید حسین، ملقب به جلال الدین، فرزند "سید احمد حسینی اورازانی طالقانی" در محله ی "سید نصرالدین" از محله های قدیمی شهر تهران به دنیا آمد. مادرش، خواهرزاده ی شیخ آقابزرگ تهرانی (معروف به صاحب الذریعه) بود. او که در سال 1302 پس از هفت دختر متولد شد، نهمین فرزند پدر و دومین پسر خانواده بود.


محمدصادق چوبین صادق چوبک

ایران ایرانی‌ها -

محمدصادق چوبین، مشهور به صادق چوبک از نام‌آوران ایرانی در حوزۀ ادبیات داستانی است. تنگسیر، سنگ صبور، انتری که لوطی‌اش مرده بود، خیمه‌شب‌بازی و ... از آثار اوست. صادق چوبک به سال 1295 خورشیدی در بوشهر به دنیا آمد.